99. izredna seja

Državni zbor

31. 3. 2022

Glasovanje

99. izredna seja, 31. 3. 2022

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Trebnjem - Glasovanje - mag. Aleksandra Goršin