Monika Gregorčič

Konkretno

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 1287 glasov v okraju Ljubljana Vič - Rudnik II
: 1
: svetovalka v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije
: magistra poslovnih ved
: 55 let
:

Zadnje aktivnosti

6. 4. 2022

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

15. 10. 2021
24. 6. 2020
23. 6. 2020
Podala pobudo na temo: v zvezi z oskrbovanimi stanovanji
20. 11. 2019
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi z varovanjem osebnih podatkov
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s pomanjkanjem družinskih zdravnikov
27. 8. 2019

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Monika Gregorčič
18%
18
67.438202247191%
67
934%
dr. Franc Trček
934

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Monika Gregorčič
95.5276705276705%
96 %
91.0144950176631%
91 %
99.5289684408855%
Mojca Škrinjar
100 %

Članstva