Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih